Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Εκπαίδευση ίππων

Στον Ίφιτο προσφέρεται η δυνατότητα εκπαίδευσης νεαρών ίππων, αλλά και η επανεκπαίδευση ίππων που έχουν υποστεί τραυματισμό ή προέρχονται από ξένο χώρο, πχ τον ιππόδρομο. Η εκπαίδευση είναι πάντα προσαρμοσμένη στις ικανότητες και την προσωπικότητα του κάθε ίππου χωριστά και ακολουθεί ένα ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα. Αποφεύγεται οποιασδήποτε μορφής βία εις βάρος του ίπππου και η εκμάθηση των εντολών γίνεται πάντοτε σταδιακά και με ομαλό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: